Marka rafı gereklilikleri

İçerik tablosu

1. Malzeme içeriğinin genel gereklilikleri #

1.1. Geçiş sayfası, Rusya Federasyonu’nun (RF) yürürlükteki mevzuatının gerekliliklerine uygun olmalıdır.

1.2. Marka rafına şunların yerleştirilmesi yasaktır:

 • Taklit ürünler de dahil olmak üzere Rusya Federasyonu mevzuatı tarafından üretimi ve (veya) satışı yasaklanan ürünler;
 • Nikotin içeren ürünler ve nargile, kül tablası, çakmak gibi tüketimi için kullanılan cihazlar;
 • Alkollü ürünler;
 • Covid testleri;
 • Uyuşturucu maddeler, psikotrop maddeler ve bunların öncül maddeleri;
 • Uyuşturucu veya psikotrop maddeler ya da bunların öncüllerini içeren bitkiler ve uyuşturucu veya psikotrop maddeler ya da bunların öncüllerini içeren parçalar ve potansiyel olarak tehlikeli yeni psikoaktif maddeler;
 • Silahlar; avcılık, sivil, havalı, strikeball, paintball, hediyelik ve dekoratif silahlar, aksesuarlar ve bunların kopyaları dahil;
 • Mutfak bıçakları, çakılar ve maket bıçakları hariç bıçaklar;
 • Mahrem hi̇zmetler;
 • Devlet tesciline tabi olup tecili olmayan ürünler;
 • Öeviri olmaksızın yabancı dilde kelimeler içeren bilgiler;
 • “Yetişkin Ürünleri” kategorisindeki ürünler ile diğer kategorilerdeki ürünler. 1.3. Marka rafında şunlar yasaktır:
 • Ürünün, diğer üreticiler tarafından üretilen veya diğer satıcılar tarafından satılan dolaşımdaki ürünler hakkında uygunsuz karşılaştırmalar içermesi;
 • Rakipler de dahil olmak üzere bir kişinin şerefine, haysiyetine veya ticari itibarına hakaret;
 • Geçiş sayfası, üçüncü şahıslar tarafından yürütülen ilgili araştırmalarla onaylanmadıkça, “en iyi”, “en uygun” gibi üstünlük sıfatları içermesi.
 • Ürünlerin diğer üreticiler tarafından üretilen veya diğer satıcılar tarafından satılan dolaşımdaki ürünlere göre avantajları hakkında bilgi içermesi;
 • Aynı anda hem “Yetişkin Ürünleri” kategorisinden hem de diğer kategorilerden ürünler içermesi.

1.4. Cinsiyet, ırk, milliyet, meslek, sosyal statü, yaş, bir kişinin ve vatandaşın dili, resmi devlet sembolleri (bayraklar, armalar, marşlar) ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere küfür, müstehcen ve saldırgan görüntülerin, karşılaştırmaların ve ifadelerin kullanılmasına izin verilmez.

1.5. Metin Rus dilinde olmalıdır.

1.6. Bilginin çarpıtılmasına yol açabilecek yabancı kelime ve ifadelerin kullanılmasına izin verilmez. Yabancı kelimelerin kullanılması halinde Rusça tercümesi bulunmalıdır.

1.7. Ozon, materyalleri açıklama yapmadan reddetme hakkını saklı tutar.

1.8. Marka rafı, “Yetişkin Ürünleri” kategorisinden ürünler içeriyorsa, geçiş sayfasındaki görüntüleme koşullarının ilgi düzeyine kesinlikle uyulması gerekir. Yetişkin ürünlerini Marka rafına yerleştirmek için yalnızca kesin arama ifadeleri kullanılabilir; kampanyayı etkinleştirmeden önce bunları kontrol edeceğiz.

2. Metin gereklilikleri #

2.1. Metin, yazım ve noktalama hataları olmaksızın yetkin bir Rusça ile yazılmalıdır.

2.2. Küçük harfler yerine büyük harflerin kullanılmasına izin verilmez (Caps Lock). Tescilli ticari markalar istisnadır.

2.3. Küfür, argo ifadeler, kışkırtıcı ve trajik içerikli kelime ve ifadeler, kelime ve ifadelerin gerekçesiz tekrar kullanımları yasaktır.

2.4. Metin Rusça yazılmalıdır. Değerler ruble ve gerekirse yabancı para birimi cinsinden belirtilmelidir.

2.5. Bildiri metinleri kısaltmalar olmadan yazılmalıdır. Yaygın kısaltmalar ve ruble işareti (₽) istisnadır.

2.6. Başlık ve alt başlık iletişim bilgileri içermemelidir; telefon numaraları, e-posta adresleri veya Ozon ve Ozon.Travel dışındaki web sitelerine bağlantılar.

2.7. Başlık ve alt başlık özel semboller, grafik görselleri içermemelidir.

3. Bağlantı ve geçiş sayfası gereklilikleri #

3.1. Geçiş sayfası, başlık ve alt başlığa uygun olmalı ve çalışan bir ozon.ru sayfasına yönlendirmelidir.

3.2. utm_source=adv_system&utm_medium=banner&utm_campaign=12345 gibi utm etiketli bağlantı kullanmak yasaktır. Başka parametreler de kullanabilirsiniz, örneğin, adv_campaign=12345.

3.3. Bağlantı yönlendirme içermemeli ve kullanıcıyı otomatik olarak başka bir adrese yönlendirmemelidir. Protokolün HTTP’den HTTPS’ye değiştirilmesi istisnadır.

3.4. Geçiş sayfası yetişkinlere yönelik içerik gösteriyorsa, üst veya alt başlıkta uyarı ve “18+” etiketi bulunmalıdır.