Zamanında teslimat

rFBS şemasına göre çalışan satıcılar için kullanılabilir.

Zamanında teslimat, müşterilere zamanında teslim edilen siparişlerin yüzde olarak oranıdır. Hesaplamada son 7 günü dikkate alınır, içinde bulunan gün hesaba katılmaz. Göstergede herhangi bir kısıtlama ve engelleme yoktur. Göstergeyi iyileştirmek için yeni siparişleri zamanında gönderin veya güvenilir bir lojistik hizmet sağlayıcısı seçin.

Hesaplama döneminde 10’dan fazla ücretli gönderiniz varsa, Ozon göstergeyi günlük olarak hesaplar. Gösterge Derecelendirmeler → realFBS → Zamanında teslimat bölümünde gösterilir. Gösterge seviyesinin %80’den düşük olmaması önerilir.

Hesaplama şeması hakkında daha fazla bilgi

Göstergenin hesaplanması #

Hesaplamalarda hangi gönderiler dikkate alınır #

Göstergenin değeri, şu gönderiler nedeniyle düşer:

 • iptal ettikleriniz (örneğin ürün depoda kalmadıysa);
 • geç sevk ettikleriniz ve teslimat tarihini ertelemek zorunda kaldıklarınız.

Gösterge, teslimat hizmetinin kusurundan kaynaklanan hatalardan etkilenmez. Örneğin, iptaller veya alıcının teslimatı erteleme isteği gibi.

Hesaplamaya hangi gönderilerin dahil edildiğini Analitik → Raporlar → Kalite kontrol → Zamanında tamamlanan siparişlerin yüzdesi bölümünden görebilirsiniz.

Hesaplama şeması #

Ozon göstergeyi hesaplarken:

 1. O günü hariç tutarak son 7 gün içinde müşterilere teslim edilmesi gereken tüm gönderileri takip eder. Gönderiler aşağıdaki durumlarda teslim edilmiş sayılır:

  • sipariş teslim alma noktasında rafa yerleştirildiyse;
  • postamata koyulduysa;
  • kurye tarafından teslim edildiyse;
  • alıcı almamış olsa bile kurye ile teslimata çıktıysa.
 2. Taahhüt edilen teslimat tarihi ile teslimatın gerçekleştirildiği tarih karşılaştırır. Gönderinin taahhüt edilen tarihten sonra teslim edilmesi durumunda gecikmiş teslimat olarak kabul edilir.

 3. Gecikmiş gönderiler için toplam gösterge puanı hesaplanır.

Örnek

Bugün 20 Nisan, teslimat tarihi 13-19 Nisan olan siparişler için hesaplama yapılacaktır.