Hesaplaşma

Ödeme yöntemleri #

Banka transferi #

Banka transferleri aracılığıyla ödemeler tüm satıcılar tarafından gerçekleştirilebilir. Mevcut ödeme para birimleri satıcının ülkesine bağlı olarak belirlenmektedir. Para birimi seçimi hakkındaki ayrıntılı bilgiler

Banka transferi üzerinden ödemeleri etkinleştirmek için kişisel hesap ayarlarında ödeme bilgilerini belirtiniz. Bilgiler nasıl doğru doldurulur

Hesaplama nasıl gerçekleşir #

Ödenecek tutar, kişisel hesabınızda karşılıklı ödemeler için belirttiğiniz para birimi cinsinden yatırılır.
Karşılıklı ödemelerdeki para birimi dönüşüm işlemleri Ozon’nun döviz kurları üzerinden yapılır.

Döviz kuru dönüşümleri hakkında daha fazla bilgi

Her siparişe ilişkin işlemler Finans → Belgeler bölümünde görüntülenir:

 • Sipariş kullanıcı hesabınızda “Teslim edildi” durumuna geçtiğinde ödeme hesaba geçer ve Ozon hizmetleri için komisyon kesilir. Sipariş durumları hakkında bilgi Siparişler bölümünde bulunabilir.

 • Alıcının ürünü iade etmesi halinde ürün fiyatı hesaptan düşülür ve komisyon iade edilir. O zaman ürünü alıcıya teslim etmenin ve depoya iade etmenin bedelinin ödersiniz.

  Ozon komisyonları ve tarifeleri hakkında daha fazla bilgi

Tüm ödemelerin (faturaların) listesini Finans → Ödemeler bölümünde bulabilirsiniz. Bu listeye Ozon’un tahakkuk ettirdiği veya yakın gelecekte size tahakkuk ettirmeyi planladığı tutarlar yansıtılır.

Ödeme tutarını manuel olarak nasıl kontrol edeceğiniz hakkında daha fazla bilgi

Para, banka hesabınıza ayda iki defa aktarılır.

İlk ödeme, ayın 16’sından önce gerçekleşen işlemleri içerir. Ozon, ayın 25’ine kadar para aktarır.

İkinci ödeme, ayın 16’sından son gününe kadar gerçekleşen işlemleri içerir. Ozon, parayı bir sonraki ayın 16’sına kadar aktarır.

Ödeme durumları:

 • “Oluşturuluyor” — ödeme faturası hazır ancak banka tarafından onaylanmadı veya reddedildi. Son ödeme tarihleri geçtiyse ve durum değişmiyorsa desteğe yazın.
 • “Ödeme bekleniyor” — ödeme planına fatura ekledik ve parayı planlanan tarihte aktaracağız.
 • “Ödenmiş” — para gönderildi. Ödeme uzun süre gelmiyorsa bankanızla iletişime geçin.
Kişisel hesapta Finans → Ödemeler bölümünde gösterilen tarih tahminidir. Ödeme tarihleri teklife göre düzenlenir.

Ozon aşağıdaki kesintileri yapabilir:

 • Sipariş iptali nedeniyle veya müşterilerin değerlendirilen şikayetlerinin sonucu olarak müşterilere iade edilecek tutarları kesebilir.
 • Değerlendirmesi süren şikayetler için ayrılmış olan tutarları kesebilir.
 • Kendisine uğratılan zarar ve ceza tutarlarını kesebilir.
 • İtirazın alıcının lehine çözülmesi durumunda alıcının ürünleri iade ederken ödediği kargo ücretini kesebilir.

Para kesintileri hakkında daha fazla bilgi

Aktarılacak minimum tutar #

Belirtilen tarihlerde ödeme yapmak için gereken minimum tutar, dönemin satış hacmine ve sözleşmenizin para birimine bağlıdır:

 • 1000 USD,
 • 60 000 RUB.

Cari ödeme dönemi için ürün satış tutarı gerekli değere ulaşmadıysa ödeme, gerekli göstergeye ulaşıldıktan sonraki ödeme tarihinde yapılır.

Ödeme yok #

Ödemeleriniz gelmediyse:

 • Raporlama dönemi için ödenecek tutarın karşılıklı ödemeler para birimi cinsinden minimum tutarı aştığından emin olun. Ozon, hesaptaki tutar eşik değere ulaştığı zaman parayı yatırır.
 • Siparişlerin durumunu kontrol edin. Ödeme yalnızca “Teslim edildi” durumundaki siparişler için yapılır. Müşteri siparişi teslim alır almaz, sipariş durumu “Teslim edildi” olarak değişir ve ilgili ürünün tahakuku kişisel hesabınızda gösterilir.
 • Kişisel hesabınızdaki banka bilgilerinizi kontrol edin. Eğer bu bilgilerde herhangi bir eksiklik varsa onları belirtin.

Hafta sonlarında veya tatillerde paranın yatırılma süresi, bankanın ödeme işlemleri nedeniyle uzayabilir. Ödemenizin gecikme nedenini bulamadıysanız destek ekibiyle iletişime geçin.

Önceki ay için ödenecek tutarı manuel olarak nasıl kontrol edebilirim #

 1. Satılan ürünlerin, iadeler ve Ozon komisyonları dahil edilmiş toplam tutarına bakın. Bunun için kişisek hesabınızdaki FinansBelgeler bölümüne giderek Uygulama raporları bloğundan aya ait Ürün satış raporu’nu indirin. İlgili tutar Total accrual (Toplam tahakkuk) alanında belirtilir.

 2. Ürünlerinizin depoya yerleştirilmesi, müşterilere teslim edilmesi veya Ozon’da reklamlarının yapılması gibi Ozon tarafından size verilen hizmetlerin bedelini öğrenin. Bunun için Ek hizmetlerle evrensel teslimat belgesi bloğundan Satıcı iş bitirme belgesi (giden)’ni indirin.

  Bir takvim ayı içinde bir kez ödeme aldıysanız tüm ay için yalnızca bir rapor düzenleriz. İki kez ödeme aldıysanız iki rapor hazırlayacağız:

  • Ayın ilk yarısındaki operasyonlar için ayın 1’inden 15’ine kadar,
  • Ayın ikinci yarısındaki operasyonlar için ayın 1’inden 31’ine kadar.

  Hizmet bedeli In total for payment (Ödenecek toplam) alanındaki The cost of goods (works, services) property rights with tax — all (Ürün (işler, hizmetler) bedeli, vergili mülkiyet hakları — toplam) sütununda belirtilmektedir.

  İki rapor aldıysanız bu iki rapordaki In total for payment (Ödenecek toplam) alanındaki The cost of goods (works, services) property rights with tax — all (Ürün (işler, hizmetler) bedeli, vergili mülkiyet hakları — toplam) sütununda belirtilen değerleri toplayın. Bulunun değer hizmetlerin toplam bedelidir.

 3. Ozon iadeleri ve komisyonları dahil olmak üzere size ödenecek tutarı hesaplayın. Bunun için iadeleri dikkate alarak satılan ürünlerin tutarından Ozon tarafından size sağlanan hizmetlerin tutarını çıkarın.

Hesapladığınız tutar; bir önceki ayda Ozon hizmetleri için yaptığınız harcamalar, ürün satışından elde edilen geliri aştıysa fiili ödenecek tutardan daha fazla olabilir. Bunu kontrol etmek için önceki aylar için ödenecek tutarı, bu ay için hesapladığınız gibi hesaplayın.
 1. Ozon’un ay sonunda size aktarması gereken tutarı hesaplamak için elde edilen ödeme tutarından ayın başında size tahakkuk edilen tutarı çıkarın.

Tutarı manuel olarak hesaplamak için ödemeleri hesaplama XLSX şablonunu kullanabilirsiniz.

Kapanış belgeleri #

Her ayın 5’ine kadar Ozon, aşağıdaki belgeleri oluşturur:

 • Ürün satış raporu.
 • Seller’in yapılan işler tutanağı (giden). Bu belgede teslimat ve Ozon’un ek hizmetlerinin bedeli belirtilmiştir.

Ozon komisyonları ve tarifeleri hakkında daha fazla bilgi

Belgeler ayın 5’ine kadar gönderilir ve önceki aya ait işlemleri içerirler. Bunları kullanıcı hesabınızda Belgeler bölümünde görüntüleyebilirsiniz.

Örnek belgeleri indirin:

Kullanıcı hesabınızdaki belgeler #

FinansBelgeler bölümünden aşağıdakilere ulaşabilirsiniz:

 • Ek hizmetlerle Evrensel Transfer Belgesi.
 • Satış raporları.
 • Satış raporunun dökümü.
 • Raporlama ayı için Ozon tarafından gerçekleştirilen hizmetlerin tutanağı.
 • Mutabakat tutanağı.
 • Analitik raporları.
 • Tazminatlar ve diğer tahakkuklar.

1. Ek hizmetlerle Evrensel Transfer Belgesi #

 • Satıcının yaptığı işlerin tutanağı (giden). Malların teslimi, reklam verilmesi, malların Ozon deposuna yerleştirilmesi gibi Ozon’un hizmetlerine yönelik harcama tutarlarını yansıtır. Belge oluşturulurken satış komisyonları dikkate alınmaz.
  Satıcının giderleri hakkında daha fazla bilgi

2. Satış raporları #

 • Ürün satış raporu.
 • Hizmetlerin yeniden faturalandırılmasına ilişkin rapor. Uygulayıcı ortaklar tarafından sağlanan acquiring ve son kilometre ödeme hizmetleri hakkında bilgiler içerir.
 • Transfer raporu. Şu tutarları yansıtır:
  • realFBS nakliye tazminatı;
  • siparişlerdeki ürünlerin eksik teslimatından kaynaklanan kesintiler;
  • alıcıya iade edilen kargo ücreti;
  • alıcıya kısmi tazminat.
 • Puan kullanılarak yapılan hesaplamalar karşılığındaki ödül tutanağı. Size para olarak transfer edilen puan miktarı hakkında bilgiler içerir.

Raporlama döneminde herhangi bir işlem yapılmadıysa, rapor oluşturulmayacaktır.

3. Analitik raporları #

 • Karşılıklı ödemeler raporu. Ödemeler, gelirler, giderler ve tazminatlar gibi o ay için Ozon ile yapılan tüm karşılıklı ödemeleri yansıtır.
 • Hizmet tutarlarının ve satış maliyetlerinin raporu. Geçen ay satılan ürünlerle ilgili teslim edildi, iade edildi, iptal edildi, satın alınmadı gibi bilgileri içerir. Maliyetler şunları içerir:
  • satış komisyonu;
  • nakliye masrafları;
  • iadeler, iptaller ve satın alınmayanlar için masraflar.
 • Döviz ödemeleri için rapor. Sözleşmenin para biriminde oluşturulur ve ödeme tutarını oluşturan tüm işlemleri (hesaptan kesilenler ve tahakkuk edenler) yansıtır. Rapor, ödemeye eşlik eden bir belgedir: Bankanın, satıcının hesabına ödeme yapabilmesi için bu rapora ihtiyacı vardır. Ödemeleri Rus rublesi cinsinden alırsanız döviz raporu oluşturulmaz.

4. Tazminatlar ve diğer tahakkuklar   #

Tazminat raporu. Geçen ay için emtia tazminatlarına ilişkin bilgileri yansıtır:

 • kusurlu ürünlerin kayıttan düşülmesi;
 • eksik ürünleri kayıttan düşülmesi;
 • teslimatta imha edilen ürünlerin kayıttan düşülmesi;
 • hak taleplerine ilişkin masraflar.

5. Mutabakat tutanağı #

Test modunda mutabakat tutanaklarının otomatik oluşturulmasını başlattık. Birkaç ay içinde tüm satıcıların kullanıcı hesaplarında görünecektir.

İlk mutabakat tutanağı, işbirliğinin başlangıcından önceki çeyreğin sonuna kadar olan süreyi kapsayacak.

Her çeyreğin sonunda bir sonraki ayın 15’ine kadar, önceki 3 ay için hesaplaşma mutabakat tutanağını oluşturacağız. Örneğin, Ocak–Mart ayları için mutabakat tutanağı 15 Nisan’a kadar mevcut olacaktır.

Mutabakat tutanaklarını kullanıcı hesabınızda FinansBelgelerMutabakat tutanakları bölümünden indirebilirsiniz.

Mutabakat tutanağı yerleştirildikten sonra 15 iş günü içinde aşağıdaki iki eylemden birini seçin:

 • Tutanaktaki tutarlar ve belgelere ilişkin herhangi bir soru veya anlaşmazlık yoksa mutabakat tutanağını kabul edin. Kullanıcı hesabınızda Kabul Et‘i tıklayın.
 • Tutarlarla ilgili soru veya anlaşmazlıklar varsa mutabakat tutanağını reddedin. Kullanıcı hesabınızda Reddet‘i tıklayın. Bu durumda sistem otomatik olarak destek hizmetine bir başvuru oluşturacaktır.
Mutabakat tutanağı, kullanıcı hesabınıza yerleştirildikten sonra 15 iş günü içinde reddetmediyseniz kabul edilmiş sayılır. Bundan sonra anlaşmazlıklara ilişkin talepte bulunamazsınız.

Ödeme bilgileriniz değiştiyse #

Eğer ödeme bilgileriniz değiştiyse veya başka bir ödeme alma yöntemine geçiş yapmak istiyorsanız, lütfen kişisel hesabınızda destek ekibiyle iletişime geçin veya marketplace.crossborder@ozon.ru adresine yazınız. Lütfen talebinizle birlikte doldurulmuş bir Excel kartı ekleyin. Kişisel hesabınızda destek hizmetine bir itiraz oluştururken, Finans konusunu, Banka bilgilerini Değiştir alt temasını seçin.

Kart şablonu

Bilgilerdeki ödemeyi alıcının adı, Ozon’da kayıtlı şirketinizin yasal adıyla tam olarak eşleşmelidir. Aksi takdirde belgeler reddedilecektir. Veriler yanlış girilirse, ödeme iade edilir.

Banka bilgileri İngilizce veya Rusça olarak verilmelidir. Banka hesap para birimi RUB ise tüm alanlar Kiril alfabesiyle doldurulmalıdır. Para birimi RUB değilse, tüm alanlar Latin alfabesiyle doldurulmalıdır.