Müşteri ve Ozon ile iletişim kuralları

Nelerin yapılması yasaktır #

Aşağıdaki durumlar, alıcılar ile iletişim kurma olanağının kapatılmasına veya hatta sahada engellenmenize neden olabilir:

 • Ozon’un iş itibarını olumsuz yönde etkilyebilecek olan, bir insanın ve vatandaşın cinsiyeti, ırkı, milleti, mesleği, sosyal kategorisi, yaşı, dili, devletin resmi sembolleri ile ilgili olanlar dahil olmak üzere, küçümseyici özelliğe sahip, imalı ifadeler, örnekler, kıyaslamalar ve anlatımlar gibi normatiflere uygun olmayan deyimlerin veya kelimelerin kullanılması;
 • Rusya Federasyonu mevzuatları veya üçüncü şahısların haklarını ihlal eden bilgilerin verilmesi;
 • alıcılara karşı kaba ve etik olmayan davranışlarda bulunulması;
 • rakipler ve ürünlerini küçümseyen kıyaslamalar veya yöntemlerin kullanılması, başkalarının ürünleri, işleri, hizmetlerinin kalitesi konusundaki bilgilerin kullanılması;
 • Ozon’a yönelik, Ozon’daki diğer satıcıların ürünleri, işleri, hizmetleri, insanları, kuruluşları, markalarına yönelik olumsuz söylemler;
 • alıcılara kişisel iletişim bilgilerinin ve alternatif iletişim yöntemlerini kullanmanın teklif edilmesi;
 • alıcıların herhangi bir kişisel bilgilerinin toplanması, kopyalanması, muhafaza edilmesi, dağıtılması ve herhangi bir başka yöntemle kullanılması;
 • alıcıya ürünler, işler, hizmetler konusunda yanlış bilgilerin verilmesi;
 • ürünlerin, işlerin, hizmetlerin tüketim özellikleri konusunda alıcının yanıltılması;
 • Ozon’da başka kaynakların, kuruluşların, satıcıların reklamının yapılması ve referans verilmesi, ayrıca Ozon harici dış kaynaklara, telefon numaraları ve diğerlerine atıfta bulunulması.

Yazışmada iletişim kurma kuralları #

 • İş iletişim tarzına bağlı kalınız. Alıcıya karşı saygı ve nezaket — iş amaçlı yazışmaların ve iyi bir satışın temelini olşturmaktadır.
 • Makul olmaya çaba gösteriniz. Eğer yeteneklerinizden emin değilseniz, internette, metnin hızlı kontrol edilmesi için birçok ücretsiz servisler mevcuttur.
 • Sadece olumlu duygularla ifadelerde bulununuz. Sevinme için birçok sebepler vardır: alıcı sipariş vermiştir, olumlu yorum bırakmıştır veya indirim almıştır. Ancak herhangi bir kötü durum meydana gelmesi halinde, olumsuzluğu arttırmamak, tam tersine çözüm üretmeye ve yardımcı olmaya çalışmak en iyisi olacaktır. Eğer yetkilerinizin yetersiz olması halinde, alıcıya Ozon desteğine başvurmayı tavsiyesinde bulununuz. Ağer alıcının spam ürettiği veya olumsuz davranışlar sergilediğini düşünüyor iseniz, yazışmalarda bu konuda itirazlarınızı bildirebilirsiniz.
 • Bilgi bankası ve tüketici haklarının korunması ile ilgili mevzuatlar dahil olmak üzere, satıcı, müşteri teklifleri için sözleşmede öngörülen koşullar çerçevesindeki bilgileri temin ediniz. Sözleşme veya müşteri teklifinde, mevzuatlardan farklı bir usulün öngörülmüş olması halinde, söz konusu belgelerde gösterilmiş olan koşullar önceliğe sahip olacaktır. Alıcılardan ürünlerin iadesini kabul etme süresinin, mevzuatlarda belirlenen sürelerden fazla tarafa farklılık gösterdiğine dikkat ediniz.
 • Büyük harfli metinler, aşırı noktalama işaretleri ve emojileri kullanmayınız.

Online yayınlarda iletişime geçme kuralları #

 • Cümlelerin düzgünlüğünü kontrol ediniz.
 • Reklam ve tüketici haklarının korunması ile ilgili olanlar dahil olmak üzere, Rusya Federasyonu mevzuatlarına uygun olan güncel ve doğru bilgileri temin ediniz.
 • Ürünlerin kullanım kılavuzlarına (eğer varsa) uygun olan, teknik özellikleri ile ilgili bilgileri temin ediniz.
 • «en iyisi», «en uygun», «1 numaralı ürün», «bizim fiyatlarımız en düşük olanıdır», «en büyük ürün yelpazesi» gibi üstün seviyeli sıfatları veya üçüncü taraflarca gerçekleştirilmiş olan araştırmalar sonucunda tasdik edilmemiş ise, ürünün diğer ürünlerden ayrıcalığıklı olmasını öne süren diğer kelimeleri kullanmayınız.
 • Dikkatinizi dağıtmayınız ve paralel görüşmeleri yürütmeyiniz.
 • Mümkün olduğu kadar nazikçe, doğru ve iyi niyetli iletişimde bulununuz.
 • Alıcının kararlarına saygı duyunuz, kategorik konuşmalardan kaçınınız.