Mal satışı için komisyonlar

Table of Content

Kategorilere göre mal satışı için komisyonlar #

Mal satışı için komisyonların miktarı, BDT ülkelerinden (Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan, Azarbeycan, Ermenistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Özbekistan) ve Crossborder (Sınır ötesi) satıcılar için farklılık göstermektedir.

Belirtilen Ozon hizmetleri ücretine %20 KDV dahil değildir.


Bölgenizi seçiniz

RFBS şemasına göre çalışan satıcıların gelirleri, komisyon düşülmüş satış fiyatına eşittir. Komisyonlar malların nihai satış fiyatından alınır.

Ozon’dan indirimler olması halinde komisyonlar nasıl hesaplanacaktır #

Belirli ürünlerin satışının arttırılması gerektirdiği zamanlarda, biz kendimiz onlara ilişkin indirimleri belirleyebiliriz. Önemli olan, Ozon indirimlerinin Ozon hesabından sağlanması ve satıcının ekonomisini etkilememesidir: indirimler satış için komisyon tutarının azaltılması yoluyla sağlanmaktadır. Bazı durumlarda komisyonlar, müsaade edilen en düşük tutar olan 12 kopeykadan daha az ve hatta eksi değerde olabilmektedir. Bu tür durumlarda biz 12 kopeyka komisyonu hesaplıyor ve aradaki farkı Ozon hesabından ödemeyle kapatıyoruz.