Ürünlerin durumu ve mevcudiyeti

Ürünlerin durumları #

Ürünün Ozon’da satılmaya başlanması için:

  • Fiyatı belirleyin.

  • Deponuzdaki stokları güncelleyin.

  • Moderasyondan geçmesini bekleyin (1-3 gün).

Ürün durumları ve görünürlük Ürünler ve fiyatlar → Ürün listesi bölümünde görüntülenir.

Durum, ürünün moderasyondan başarıyla geçip geçmediğini gösterir ve aşağıdakilerden oluşur:

  • Esas Durum,

  • Alt durum, ürünün neden böyle bir esas duruma sahip olduğunu açıklar.

Görünürlük, Ozon’da bir ürün kartının bulunup bulunmadığını gösterir. Yurtdışındaki tüm satıcılar FBS şemasına göre çalışır, bu nedenle FBS’nin görünürlüğüne dikkat etmeniz gerekir.

Esas durum Alt durum Görünürlük Açıklama
Satılık - Evet Ürün Ozon’da satın alınabilir.
Satılık Ürünü güncelliyoruz Evet Ürünü düzenlediniz ve şimdi değişiklikleri kontrol ediyoruz. Ürün Ozon’da eski özellikleri ile görüntüleniyor ve satın alınabilir.
Satılık Güncellenmedi Evet Bir ürünü düzenlediniz, ancak değişiklikler uygulanamadı. Ürün Ozon’da eski özellikleri ile görüntüleniyor ve satın alınabilir.
Satışa hazır Depoda yok Hayır Ozon’da depoda olmayan ürün satın alınamaz. Deponuzdaki miktarı belirtin.
Satışa hazır Görünürlüğü kapattınız Hayır Ürünün görünürlüğünü kapattınız - Ozon’da satın alınamaz.
Satılık değil Ürün oluşturuyoruz Hayır Ürün henüz Ozon’da oluşturulmamıştır ve şimdilik satın alınamaz.
Satılık değil Moderasyonda Hayır Bir ürünü düzenlediniz veya yeni ürün oluşturdunuz. Değişiklikleri kontrol ediyoruz - genellikle 1-3 gün sürer. Ürün henüz Ozon’da satın alınamaz.
Satılık değil Oluşturulmadı Hayır Bu özelliklere sahip bir ürün oluşturulamadı. Özellikleri doğru girdiğinizden emin olun. Ürün henüz Ozon’da satın alınamaz.
Satılık değil Moderasyondan geçmedi Hayır Ürünü düzenlediniz veya yeni ürün oluşturdunuz. Bu değişiklikleri kontrol ettik ve hatalar bulduk. Bu hataları düzeltin ve ürünü bir daha kaydedin - ürün tekrar moderasyondan gidecek. Ürün Ozon’da satın alınamaz.
Satılık değil Engellendi: FBS’i engelleme nedenleri Hayır Ürün engellendi ve Ozon’da satın alınamaz.

Depoda mevcudiyet #

Depodaki ürünlerin miktarı hakkında ayrıntılı bilgileri görüntülemek için, Ürünler ve fiyatlar → Ürün listesi sayfasında imleci istenilen ürün miktarının üzerine getirin.

Durumların anlamları:

  • Mevcut — bu üründen Ozon’da kaç adet satın alınabileceğini gösterir. Bu miktar, fiyatı indirilen ürünleri içerir.

  • Fiyatı indirilenler — Ozon’da bu üründen kaç adet fiyatı indirilen ürün satın alınabileceğini gösterir. Durum, yurt dışındaki satıcılar için kullanılmıyor.

  • Rezerve edilmiş — alıcılar tarafından kaç adet ürünün rezerve edildiğini gösterir. Ürün, Ozon’da siparişin işlendiği andan itibaren alıcıya teslim edilmek üzere paketlenene kadar rezerve edilir.

  • Toplam ürün — depodaki toplam ürün adedini gösterir.