Ürün satış raporu

Ozon, ürün satış raporunu aylık olarak düzenler ve bir sonraki ayın en geç 5’ine kadar size gönderir. Ürün satış raporunu kişisel hesabınızdaki Finans → Belgeler → Satış raporları bölümünden indirebilirsiniz.

Raporun içeriği #

Ozon’un karşılında puan vereceği indirimli satışlar #

Rus rublesi cinsinden bir hesaplama örneği

 • Ayın ilk gününde bir ürünün fiyatını 100 ruble olarak ayarladınız.

 • Ozon ise ayın 10’undan itibaren geçerli olacak ve size karşılığını puan olarak vereceği bir indirim uyguladı.

 • Bir ayda toplamda 30 adet ürününüz satıldı:

  • ayın 1 ile 10’u arasında: 100 rubleden 20 adet ürün;
  • ayın 10’undan ayın sonuna kadar: 90 rubleden 10 adet ürün.
 • İndirimsiz olarak alınan bir ürün iade edildi.

 • Kategoriye bağlı satış komisyonu %10’dur.

Ozon, beklenen satıcı gelirini hesaplamak için, kategori komisyonunu satıcının fiyatından çıkarır:

 • ürün satışı: 30 ürün × (100 ruble - (0,1 × 100 ruble)) = 2700 ruble;
 • ürün iadesi: 1 ürün × (100 ruble - (0,1 × 100 ruble)) = 90 ruble;

Daha sonra Ozon, satıcının fiyatı ile satış fiyatını karşılaştırır. Eğer satış fiyatı:

 • satıcının fiyatından yüksekse komisyon tutarını yaptığımız indirim miktarı kadar düşürürüz;
 • satıcının fiyatından düşükse farkı size puan olarak veririz. Bu puanlardan aynı aya ait satış komisyonunun tahsil ederiz.

Ödenecek toplam tutar aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

Ozon ayrıca indirimli olarak (90 rubleden) satılan 10 ürün için de puan verir. İndirim miktarı her bir ürün için 10 ruble olduğundan, tahakkuk edecek puan aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

Ozon 30 ürün satmıştır, 1 ürün iade edilmiştir. Ana komisyon aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

Ödenecek komisyon, komisyonun tutarının belli bir kısmını kapatacak olan puanlar da hesaba katılarak gösterilir. İndirimlerden sonra ödenecek komisyon aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

İadeleri de hesaba kattığında Ozon’un 2800 ruble tutarında ürün sattığı ve 290 ruble yerine 190 ruble komisyon kestiği ortaya çıkmaktadır. 2610 ruble alacaksınız.

Daha fazla bilgi #