Kişisel hesapta finans işlemleri

Finans bölümünde gelirleriniz ve giderleriniz gösterilmektedir.

Bugünün bakiyesi #

Bugünün bakiyesi sekmesinde bu ayın ilk ya da ikinci yarısı için olan gelir ve giderlerinizi görebilirsiniz:

 • Dönem başı bakiyesi; bir önceki dönemin sonundaki gelirinizden, tüm giderlerin çıkarılmış halidir.

 • Dönem içi ödenen; dönem boyunca ödenen tüm tutardır.

 • Siparişler:

  • Ürün satışlarından elde ettiğiniz gelir.
  • Satışlar için komisyon giderleri.
  • Ürün teslimatı giderleri.
 • İadeler ve iptaller:

  • Tüm iade edilen ürünlerin toplam tutarı.
  • İade edilen satış komisyonu tutarı.
  • İade, iptal ve satın alınmayan ürünler için giderler.
 • Hizmetler; diğer Ozon hizmetleri giderleri, örneğin tanıtım giderleri.

 • Tazminatlar ve diğer ücretler:

  • Karşılıklı ödemelerin sonuçlarına dayalı ücret veya kesintiler.
  • Diğer tazminatlar ve ücretler.
 • Dönem sonu bakiyesi; dönem giderleriniz olmadan tüm geliriniz. Cari dönemde herhangi bir ödeme yapılmamışsa, satırda dönem başındaki bakiye gösterilecektir. Ödeme yapıldıktan sonra dönem sonu bakiyesi, ödeme tutarı kadar azalacaktır.

Rapor listesi #

Rapor listesi sekmesinde bilgileri, dönemlere göre tablo biçiminde görüntüleyebilirsiniz:

 • Siparişler; satılan ürünlerin komisyon kesintisinden önceki tutarı.
 • İadeler; iade edilen ürünlerin komisyon iadesinden önceki tutarı.
 • Ozon komisyonu; kesilen ve iade edilen satış komisyonlarının tutarı.
 • Ek hizmetler; diğer hizmet giderleri.
 • Lojistik ücreti; teslimat, iade, satın alınmayan ürün ve iptal giderleri.

Tahakkuklar #

Tahakkuklar sekmesinde seçilen dönem için tüm tahakkukları görebilirsiniz.

Ürün satışı tahakkukları #

 • Ürün ücreti; sipariş Teslim edildi durumuna geçtiğinde tahakkuk edilir.
 • Satış komisyonu, sipariş Teslim edildi durumuna geçtiğinde aracı banka ücretleri hariç tahakkuk edilir.
 • Lojistik ve son mil ücreti; sipariş Teslim edildi durumuna geçtiğinde tahakkuk edilir.

Diğer tahakkuklar #

 • Diğer hizmet giderleri.
 • realFBS şemasına göre tahakkuklar.
 • Ürün ve diğer komisyonlar.

Tahakkukları türe ve döneme göre sıralamak, raporu Excel formatında indirmek ve işlemler hakkında ayrı ayrı daha fazla bilgi edinmek için Toplam alanındaki değere tıklayın.

Ozon tarifeleri ve komisyonları hakkında daha fazla

Ödemeler #

Ödemeler sekmesinde ödemesi alınmış veya kısa süre içinde alınacak olan hesaplar bulunur. Olası durumlar:

 • İşleniyor; Ozon ödeme faturası oluşturuyor.
 • Ödeme bekleniyor; fatura hazır ancak banka işlemi henüz onaylamadı, iptal etti ya da ödeme tarihi henüz gelmedi.
 • Ödendi; ödeme hesabınıza geçti.

Para hesabınıza geçmişse, ödeme “Ödeme bekleniyor” durumunda olabilir. Banka transferi onayladığında durum değişecektir.

Ödemeler hakkında daha fazla

Belgeler #

Belgeler sekmesinde Ozon’daki işlerinize ilişkin rapor belgeleri toplanmıştır:

 • İş bitirme belgeleri.
 • Hizmetlerin yeniden faturalandırılmasına ilişkin rapor da dahil olmak üzere, ürün satış belgeleri.
 • Analitik raporlar.
 • Ürün tazminat raporları.
 • Borç ödemesi faturaları.
 • Uzlaşma belgeleri.
 • Diğer belgeler.

Raporlama belgeleri hakkında daha fazla bilgi

Borç #

Borç, Ozon’a ödemeniz gereken tutardır. Aşağıdaki durumlarda ortaya çıkar:

 • geliriniz, alınan hizmetlerin bedelinden ve iade ücretlerinde daha düşükse;
 • önceki dönemlerde size yanlışlıkla daha fazla ödeme yapmışsak.

Borç ortaya çıkar çıkmaz; “Şablonlar”, “Aramada tanıtım”, “Marka rafı” ve “Görüntülü reklamcılık” araçlarına olan erişiminiz otomatik olarak askıya alınacaktır.

Ücretli tanıtım araçlarına olan erişimin tekrar açılması #

Mevcut dönemdeki cironuzun reklam harcamalarınızı en az 5000 ruble aşması durumunda araçlara olan erişiminizi tekrar açarız. Cironuzu Finans → Bugün için bakiye sekmesinden görebilirsiniz. Borcunuz yoksa ve Dönem sonundaki bakiye satırında 5000 ruble veya üzerinde bir tutar varsa, araçlara olan erişiminiz üç gün içerisinde otomatik olarak açılacaktır.

Araçlara olan erişiminiz yeniden sağlandığında kampanyalarınız devre dışı kalacaktır. Onları manuel olarak yeniden başlatın. Kampanyaları başlatmadan önce ayarları düzeltebilir ve yeniden borçlanmayı önleyebilirsiniz.

Birden fazla kişisel hesap varsa #

Borç durumunda, belirli bir hesabın bakiyesi ve tüzel kişiliğinizde kayıtlı olan tüm hesapların bakiyelerinin toplamı dikkate alınır:

 • bakiye tutarı pozitifse ancak bir veya daha fazla hesapta borç varsa tanıtımı, yalnızca borcu olan hesaplar için askıya alırız;
 • bakiye tutarı negatifse tanıtımı, tüm hesaplar için askıya alırız.

Aşağıdaki durumlarda araçlara olan erişimi tekrar açarız:

 • tüm hesaplardaki bakilerin toplamı pozitif olursa,
 • ayrı ayrı her kişisel hesaptaki borç ortadan kalkarsa (Mevcut dönemdeki ciro reklam harcamalarını en az 5000 ruble aşarsa).