Alıcı portresi

Sadece premium satıcılar tarafından kullanılabilir.

“Customer portrait” (Alıcı Portresi Aracı) şunları yapmanıza olanak tanır:

 • İş geliştirme stratejinizi planlamak için My customer (Benim alıcım) temel segmentindeki hedef kitlenize ilişkin istatistiklere baķmak ve analiz etmek;
 • Pazaryerinin seçilen kullanıcıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için kendi segmentlerinizi oluşturmak.

Kitle segmentleri nasıl oluşturulur #

Kitle segmenti, bazı kriterlere göre birleştirilmiş bir alıcı grubudur: cinsiyet, yaş, coğrafya, ortalama fatura veya aynı anda birkaç parametre.

Bunları birkaç şekilde oluşturabilirsiniz:

Segmentler nasıl ve nerede saklanır #

Saved segments (Kaydedilen segmentler) bölümünde, arşive taşınanlar da dahil olmak üzere, oluşturduğunuz tüm segmentlerin bir listesi saklanır. Bunları her gün güncelliyoruz: yeni alıcılar otomatik olarak onlara eklenir ve artık filtreler için uygun olmayanlar kaldırılır. Segmentle bir yıl boyunca çalışmazsanız: düzenleme yapmazsanız ve tanıtım için kullanmazsanız, arşive taşırız. Orada segmenti bir ay daha tutuyoruz ve sonra geri dönüşü olmayacak şekilde siliyoruz. Arşivden geri yüklemek için ayarları düzenleyin veya promosyon başlatın.

Segmentler nasıl yeniden adlandırılır ve silinir #

Saved segments (Kaydedilen segmentler) altında seçeneğine tıklayın ve seçin:

 • Rename (Yeniden adlandır). Yeni bir ad girin ve Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.
 • Delete (Sil). Segment listeden kaybolacaktır, geri yükleyemezsiniz.

Segment filtreleri #

Bir takım filtre kullanarak ilgilendiğiniz segmenti tanımlayabilirsiniz.

Kullanıcı davranışı #

Şunları seçebilirsiniz:

 • ürünle ilgili farklı eylemlerde bulunan kişileri — satın aldı, baktı, sepete ekledi veya favorilere ekledi;
 • bu eylemi gerçekleştirdikleri dönem;
 • etkileşimde bulundukları ürünlerin sayısı ve kategorisi.

Behavior (Davranış) filtresinde sadece kendi alıcılarınızı değil, sitenin tüm kullanıcılarını segmentlere toplayabilirsiniz.

Pazaryerinin tüm alıcılarını içeren segmentler için, eylemlerin sayısı ve gerçekleştikleri dönem için henüz filtreler kullanılamaz.

Coğrafya #

Segment temsilcilerinin ürün sipariş ettiği ülkeleri, bölgeleri ve şehirleri seçebilirsiniz.

Yaş, cinsiyet ve ortalama fatura #

Kullanıcıların yaş aralığını, siparişlerinin ortalama faturasını ve cinsiyetlerini belirleyebilirsiniz. Bu koşullarla ilgilenmiyorsanız Doesn’t matter (Önemli değil) seçeneğini seçebilirsiniz.

Filtreler nasıl ayarlanır #

Segment oluşturucuda, yalnızca filtreler eklemekle kalmaz, aynı zamanda koşullar da oluşturabilir — bunlar arasında bağlantılar kurabilirsiniz. Bunu yapmak için + Term (+ Koşul) tuşuna basın ve ilgilendiğiniz koşulu seçin: AND, OR, BUT NOT (VE, VEYA, AMA).

Örnek. “Elektronik” kategorisindeki ürünlerinizi sepete eklemiş ancak satın almamış kişilerin istatistiklerini görüntülemeniz gerekiyor. Bunu yapmak için, “Ürünlerimi “Elektronik” kategorisinden 1’den fazla kez sepete eklediler” davranışına dayalı bir filtre ayarlayın ve ardından “AMA” koşulları ekleyin ve “Ürünlerimi “Elektronik” kategorisinden 1’den fazla kez satın almadılar” filtresini belirtin. Ayrıca yalnızca filtreler arasında değil, filtre grupları arasında da koşullar belirleyebilirsiniz. Bunu yapmak için, + Subsegment (+ Alt Segment) seçeneğine basın, AND, OR, BUT NOT (VE, VEYA, AMA) koşulunu seçin ve her iki segment için bir dizi filtre ayarlayın.

İstatistik #

Alıcılarınızla ilgili istatistiklere nasıl bakabilirsiniz #

Geçtiğimiz yıl içinde sizden en az bir kez sipariş vermiş olan müşterilere ilişkin istatistikleri My customer (Benim alıcım) temel segmentinde bulabilirsiniz. Analytics → Customer portrait (Analitik → Alıcı Portresi) sayfasını açın, Saved segments (Kaydedilen segmentler) bölümüne gidin ve My customer (Benim alıcım) seçeneğini seçin.

Segmente göre hangi istatistiklere bakabilirsiniz #

Segment kapsamı, müşteri cinsiyeti ve yaşı yaklaşık değerlerdir. Bir segment için kampanya başlatırsanız, görüntüleme sayısı kapsama ile eşleşmeyebilir.

Her segment için şunları görebilirsiniz:

 • Kitle kapsamı — yaklaşık bir göstergedir. Segment için bir reklam kampanyası başlatırsanız görüntüleme sayısı kapsama sayısına eşit olmayabilir. Ayrıca aktif kullanıcı sayısına eşit değildir.

 • Alıcıların cinsiyeti ve yaşı için yaklaşık istatistikler — bu, profildeki veriler ve davranışsal özellikler tarafından belirlenir. 18+ segmenti oluşturuyorsanız ve istatistiklerimiz içinde reşit olmayanlar olduğunu gösteriyorsa endişelenmeyin, yalnızca yaşlarını kanıtlayabilenler “18+” kategorilerinden ürün satın alabilecektir.

 • Ürünlerinizin hangi ülkelerden, bölgelerden ve şehirlerden sipariş edildiği; istatistikler siparişin verildiği şehri dikkate alır. Grafikte ilgilendiğiniz sütuna tıklayarak ayrıntılı bilgileri görebilirsiniz — ülkedeki hangi kümelerden veya kümedeki hangi şehirlerden en sık sipariş veriliyor.

 • Segment temsilcileri genellikle hangi fiyata ürün satın alıyorlar. Bu göstergeyi, seçilen kullanıcıların son bir yıl içinde sitedeki siparişlerinin toplamına göre belirliyoruz. Görüntülemelere, favorilere eklemelere veya alışveriş sepetlerine dayalı bir segment topluyorsanız, bazı alıcılar için — o yıl içinde herhangi bir alışveriş yapmamışlarsa — ortalama fatura hakkında bilgi toplayamayız. Müşterilerimizin ne kadarı hakkında veri sahibi olduğumuzu istatistiklerde yansıtacağız.

 • Seçilen müşteriler arasında hangi kategorilerin popüler olduğu — bu göstergeyi kategorilerden gelen siparişlere göre belirliyoruz. Bir kullanıcı farklı kategorilerden ürün satın aldıysa, bunu hepsinde dikkate alırız. Farklı kategori seviyelerine bakabilirsiniz. Grafikte ilgilendiğiniz bir sütuna tıklayarak o kategoride hangi ürünlerin popüler olduğu gibi ayrıntılı bilgileri görebilirsiniz.

İstatistikler her gün güncellenmektedir.

Benim alıcım ile segmentler nasıl karşılaştırılır #

Mağazanızı geliştirmek ve tanıtmakla ilgili kararlar almak için müşterilerinizi tüm sitenin kitlesiyle karşılaştırabilir veya kitlenizin bir kısmını bütünüyle karşılaştırabilirsiniz. Oluşturduğunuz segmentleri My customer (Benim alıcım) segmenti ile karşılaştırma özelliğini kullanın:

 • Customer portrait (Alıcı Portresi) ana sayfasında, Saved segments (Kaydedilen segmentler) altında istediğiniz segmenti açın ve Compare with “My customer” («Benim Alıcım» segmentiyle karşılaştır) seçeneğini etkinleştirin.

 • Customer portrait (Alıcı Portresi) ana sayfasında, Saved segments (Segment Oluşturucu) altında istediğiniz segment için filtreleri toplayın ve Compare with “My customer” («Benim Alıcım» segmentiyle karşılaştır) seçeneğini etkinleştirin. Filtre ekleyebilir ve kaldırabilirsiniz: segment verileriniz güncellenecektir.

Nasıl yardımcı olabilir: Diyelim ki daha genç müşterileri çekmek için mağazanızın ürün yelpazesini genişletmek istiyorsunuz. Tüm Pazaryerinin 24 yaş ve altı müşterilerden oluşan bir segment toplayabilir ve en sık hangi kategorilerde sipariş verdiklerini ve mevcut müşterilerinizin hangi kategorilerde sipariş verdiklerini karşılaştırabilirsiniz. Potansiyel alıcıların açıkça ilgisini çeken kategoriler yenilenmeye değerdir.