Arama talepleri

Table of Content

Arama talepleri test rejiminde çalışır.

Analitikte, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren arama taleplerine ilişkin veriler mevcuttur. Bazı talepler için, verilerin toplanması birkaç dakika sürebilir.

Arama taleplerine ilişkin analitikler, alıcıların Ozon sitesinde gerçekleştirdiği en yaygın arama taleplerine ilişkin verileri gösterir.

Bu verilerin yardımıyla aşağıdakiler mümkündür:

  • alıcıların en sık aradıkları — markaların belirlenmesi;
  • ürün çeşidinin düzeltilmesi;
  • reklam kampanyasının hangi taleplere göre ayarlanması gerektiğinin belirlenmesi.

Arama taleplerine ilişkin analitikleri görmek için, kişisel odada Analitik → Ozon’da ne satılır sayfasına geçiniz. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

  • Belirli arama talebine ilişkin analitiklerin görülmesi. Bu amaçla arama satırına talebi giriniz.
  • Kategoriye göre taleplerin filtrelenmesi. Bunun için Kategoriyi seç tuşuna basınız. Tabloda, son 7 gün içerisindeki en yaygın 100 talep gösterilecektir. Tabloda dönem içerisindeki en yaygın 100 talep gösterilecektir.

Metrikler #

Arama taleplerine ilişkin analitikler aşağıdaki metrikleri içermektedir:

Talebin ünü #

Metrik, talep ile ilgili ürünün aramasını gerçekleştiren alıcıların sayısını gösterir. Bu durumda, eğer alıcı gün içerisinde bikraç kez, talep ile ilgili ürün aramasını gerçekleştirmiş ise, sadece bir ziyareti dikkate alınacaktır.

Nasıl kullanılır

Bu metrik yardımıyla, hangi taleplere göre ürünün arandıgı belirlenebilir.

Sepete eklemeler #

Metrik, talebe göre arama sonucundan veya arama sonucundan geçtikten sonra ürün kartından sepete en az bir ürün ekleyen alıcıların sayısını gösterir. Eklenen ürünlerin sayısı dikkate alınmamaktadır. Eğer alıcı, bir gün içerisinde aynı üründen birkaç adet veya birkaç çeşitli ürün eklemiş ise, sadece bir eklemesi dikkate alınacaktır.

Sepete dönüşümler #

Metrik, talebe göre arama sonucundan veya arama sonucundan geçtikten sonra ürün kartından sepete en az bir ürün ekleyen alıcıların sayısının, talebe göre ürün aramasını yapan alıcıların toplam sayısındaki payını gösterir. Eklenen ürünlerin sayısı dikkate alınmamaktadır. Eğer alıcı, bir gün içerisinde aynı üründen birkaç adet veya birkaç çeşitli ürün eklemiş ise, sadece bir eklemesi dikkate alınacaktır. Örneğin eğer 5 alıcı sepete 3’er ürün eklemiş ise, talebe göre 10 alıcı arama yapmış ise, bu durumda dönüşün 5/10=%50 olacaktır.

Nasıl kullanılır

Sepete eklemeler ve Sepete dönüşümler metriklerinin yardımıyla, alıcıların büyük oranının, hangi talebe göre ürünleri sepete eklediği değerlendirilebilir.

Ortalama tutar #

Metrik, talebe göre arama sonucundan veya talebe göre arama sonucundan geçildikten sonra ürün kartından sepete eklenen bir ürünün ortalama tutarını gösterir. Ortalama tutar arama talebine göre sepete tüm eklemelerden hesaplanır ve sayfaya, alıcıya veya oturuma bağlı değildir. Eğer birincisi – 500 rublelik bir ürün, ikincisi — 1000 ve 1200 ruble tutarlarında iki ürün olmak üzere iki alıcı sepete üç ürün eklemiş ise, bu durumda Ortalama tutar = (500+1000+1200)/3 = 900 Ruble olacaktır.

Nasıl kullanılır

Bu metrik yardımıyla, arama talebine göre bulunan ürünlerden, ortalama ne kadar tutarda sepete eklendiği değerlendirilebilir. Eğer metrikteki veriler, satmaya başlamak istediğiniz veya satmakta olduğunuz ürünün fiyatından düşük veya yüksek olması halinde, ürününüzün fiyatını düzeltmeniz veya söz konusu talebe ilişkin çeşitli fiyat kategorisindeki ürünlerin arasındaki farkı analiz etmeniz gerekir.

Sonuçsuz taleplerin payı #

Metrik, alıcıların ürünü bulamadıkları taleplerinin, benzer taleplerin toplam sayısındaki payını gösterir.

Nasıl kullanılır

Bu metrik yardımıyla, alıcıların Ozon’da bulamadıkları, yüksek talepteki ürünleri görebilir ve hangi ürünleri satmanızın daha verimli olacağını değerlendirebilirsiniz.