Ozon Partner teslimatı tarifeleri

Ozon komisyonu teslim edilen her gönderi için 15 rubledir (KDV dahil).

Ek No: 2 “Ozon Lojistik Partnerleri Tarafından Hizmet Sağlama Prosedürü”

“Ozon Partner Teslimatı” hizmeti hakkında daha fazla bilgi

Hacimsel ağırlığı hesaplama hakkında daha fazla bilgi