Raporlar

Kişisel hesabınızdan XML ve CSV formatlı referans raporlarını alabilirsiniz. Bunun için:

 1. Analitik → Raporlar bölümüne geçiniz.

 2. Açılan sayfada, panel üzerinde solda gereken bölümü ve rapor türünü seçin, örneğin, Ozon’daki tüm ürünler ve görünürlük.

 3. Verilerin gereken dönemini seçin. Eğer onların değiştirilmesi ile ilgili tarih erişilemez ise, dönemde Mevcut anda gösterilecek — böyle dönemi değiştiremezsin. Raporda yükleme anındaki durum verileri gösterilecektir.

 4. Yükle basınız.

Bilgisayarınıza rapor yüklenecektir. Alan değerleri rapor türüne bağlıdır.

Mallar #

Ozon’daki tüm ürünler ve görünürlük

Ürünleriniz hakkında veriler, mesela Ozon ID, açıklama, bedeli, komisyonu, ambalaj boyutları. Bazı alanlara dair açıklamalar:

 • Ozon Product ID — ürünün bizim sistemimizde tanımlayıcısı. Eğer ürünü Ozon deposundan ve kendi deponuzdan satıyorsanız, onlar için Ozon Product ID aynı olacaktır.
 • FBO Ozon SKU ID — Ozon deposundan satılan ürünün tanımlayıcısı, Ozon — sizinle alakalı değil.
 • FBS Ozon SKU ID — kendi deponuzdan satılan ürünün tanımlayıcısı.
 • CrossBorder Ozon SKU — yurt dışından satılan ürünün tanımlayıcısı.
 • Ürün statüsü — ürün Ozon’dan satın alınabilir mi. Eğer statüsü “Satışa hazır” olursa, ürün satın alamazsın Ürün statüsü hakkında detaylar.
 • Rezerv edildi, ad. — “Rezerv edildi” statüsü olan ürün kaç adet. Ozon’da sipariş aldığı andan ürün alıcıya teslim etmek üzere paketleninceye kadar ürün rezerv edilir.
 • İndirim dahil mevcut fiyatı, rub — raporun yüklendiği anda ürünün indirim dahil olmak üzere satılmakta olduğu fiyatı. Ürün kapmanyaya dahil ise fiyat dikkate alınmadan belirtilir.
 • Temel fiyat (indirime kadar), rub — indirim dikkate alınmadan fiyatı.
 • Premium fiyatı, rub — Ozon Premium abonmanlı alıcılar içn fiyat.
 • Önerilen fiyat, rub — diğer ticari platformdaki ürün için minimum fiyat,
 • Önerilen fiyata aktüel bağlantı — diğer ticari platformdaki için önerilen fiyatlı ürün bağlantı linki,

Siparişler #

Benim depoma ait siparişler

Yükleme süresine bir sınır koyduk. Artık maksimum dönemi — bir ay. Eğer birkaç ay için siparişleri incelemek istiyoranız, birkaç rapor oluşturun.

Rapor sizin deponuzdan işleme alınan siparişleri ve onların durumunu içermektedir.
Bazı alanlara dair açıklamalar:

 • Gönderi numarası — siparişi gödenrildiği gönderi numarası. Sipariş birkaç gönderinden oluşabilir.
 • Statüs — sipariş statüsü.
 • Bedel — miktarı nazaran ürün bedeli. Bedel = Fiyat × Miktar.
 • Ozon ID — Ozon’da ürün tanımlayıcısı.
 • Ürün numarası — ürününüzün numarası.
 • Fiyat — ürünün satıldığı fiyat.
 • Miktar — böyle fiyattan kaç adet ürün satıldı.

Sipariş statüsleri:

 • Arbitration (uyuşmazlık açıldı) — uyuşmazlıklı sipariş.

  Uyuşmazlıklı siparişler hakkında daha detaylı bilgiler.

 • Awaiting delivery (sevkıyatı bekler) — sipariş hazırlandı ve teslim servisine devredilmesini bekliyor.

 • Awaiting packaging (hazırlanmasını bekliyor) — Ozon web sitesinde sipariş alıcıdan alınmış ve işleme alınmak üzere kabul edilmiştir.

 • Canceled (iptal edilen) — sipariş iptal edildi (herhangi nedenle).

 • Delivered (teslim edildi) — sipariş alıcıya teslim edildi.

 • Delivering (teslim edilmekte) — sipar hazırlandı ve alıcıya teslim edilmesi üzere devredildi.

 • Not accepted (kabul edilmedi) — sipariş sınıflandırma merkezine gelmedi. Siparişi bize gönderdiğinizden eminseniz, bir uyuşmazlık işlemini açabilirsiniz.

İadeler #

Benim depoma iadeler

Rapor, alıcıdan kabul edilen, teslim alınmaya hazır veya size devredilen iade edilen mallarla ilgili bilgileri içerir. Yalnızca deponuzdan gönderilen siparişler için. Bazı alanlara dair açıklamalar:

 • İadedeki ürünün ID’si — İade edilen ürünün tanımlayıcısı.

 • Gönderi ID — sistemimizdeki gönderi tanımlayıcısı.

 • Statüs — İadeler statüsü.

 • Ürün numarası — ürününüzün numarası.

 • Ozon ID — ürünün bizim sistemimizdeki tanımlayıcısı.

 • İade nedeni — sipariş neden iade edildi veya alıcı neden reddetti.

 • Yerleştirme bedel — iadeyi veriliş noktasına yerleştirme maliyeti.

 • “Teslimat için hazır"a geçiş — iadenin veriliş noktasında olduğu tarih.

 • Ücretsiz yerleştirmenin son günü — iadenin teslim alma noktasında ücretsiz olarak verildiği son gün. Sıradaki günden itibaren yerleştirme ücretli olacak.

 • Satıcıya iade tarihi — iadeyi size ne zaman devredildi.

 • Konum — iadenin bulunduğu veriliş noktası adı.

 • Gönderi açıldı — müşteri siparişi iade etmeden önce paketi açtıysa, satırda “Evet” ifadesi görünür.

 • Komisyon yüzdesi — yüzde olarak mal satışı için komisyon oranı. Siparişin alıcı tarafından oluşturulduğu sırada sabitlenir.

  Komisyonlar hakkında daha detaylı bilgi.

 • Komisyon, rub — Ozon’un ruble cinsinden mal satışı komisyonu, malların fiyatından hesaplanır.

 • Komisyonsuz fiyat, rub — ürünün komisyonu eksi malın bedeli. Komisyonsuz fiyatı = Ürün bedeli — Komisyon.

İadelerin statüsü:

 • Alıcıdan kabul edildi — alıcı bize kendisine uymayan malları iade etti.
 • Teslim alınmaya hazır — iade, teslim alabileceğiniz yere ulaştı. Konum sütununda gösterilen veriliş noktası.
 • Alındı — iade size devredildi.

Tahakkuklar #

Rapor, raporlama dönemi için tahakkuk ve komisyon tutarlarını içerir. Bazı alanlara dair açıklamalar:

 • Created at (rapor dönem başı) — rapor dönem başı tarihi.
 • Closed at (rapor dönem sonu) — rapor dönem sonu tarihi.
 • Begin balance (başlangıç bilanço) — rapor dönem başında size ait bilanço.
 • End balance (sonundaki bilanço) — rapor dönemi sonunda sizin bilançonuz.
 • Orders amount (sipariş tutarı) — dönemde teslim edilen siparişlerin tutarı.
 • Returns amount (iade tutarı) — dönemde size teslim edilen iadelerin tutarı.
 • Comission (komisyon) — sipariş veya iadenin işlenmesi için veya ruble biriminde Ozon komisyonu.
 • Services amount (ek hizmetler) — dönem için size verilen ek hizmetlerin tutarı. Örneğin, ürünleri Ozon’da tanıtmaya yönelik hizmetler veya bir teslim alma noktasında iade etme maliyeti.
 • Fines amount (KDV tutarı) — KDV tutarı.

İşlemlere dair tahakkuklar ve komisyonlar

Rapor, teslim edilen veya iptal edilen siparişler ve iadeler için tahakkuk ve komisyonları içerir. Veriler malların rezervinde erişilebilir. Bazı alanlara dair açıklamalar:

 • İşlem tarihi — sipariş veya iade için ödemenin size havale edildiği tarih.
 • İşlem türü — siparişin alıcıya teslimi veya iadenin ortağa teslimi.
 • Mal tedarikçisi kodu* — malın sisteminizdeki numarası.
 • Satış fiyatı — malın siparişte veya iade fiyatı .
 • Komisyon matrahı — siparişin veya iadenin işlenmesi için Ozon’un yüzde olarak komisyonu ürün kategorisine bağlıdır.
 • Miktar — siparişte veya iadede bu fiyattan kaç adet mal var.
 • İşlem tutarı — miktarı nazaran mal fiyatı. İşlem tutarı = Satış fiyatı× Miktarı.
 • Ozon komisyon tutarı — Ozon’un sipariş veya iadenin işlenmesi için ruble birimideki komisyonu.
 • İşlem tutarı eksi komisyon — sipariş için alacağınız tutar. İade için tutar negatiftir.
 • Sevkiyat deposu — mallarla birlikte siparişin gönderildiği yer: Ozon deposundan veya deponuzdan.

Kalite kontrol #

İptal yüzdesi

Rapor, son 7 güne ait tüm gönderilerle ilgili verileri ve bu süre içinde iptal ettiğiniz gönderilerin yüzdesinin hesaplanmasını içerir. Bazı alanlara dair açıklamalar:

 • İşlenmek üzere kabul edildi — gönderinin işlenmek üzere kabul edildiği tarih ve saat. Son 7 gün için gönderiler gösteriliyor.
 • Sevkiyat İptal Edildi — bir gönderinin herhangi bir nedenle iptal edilip edilmediği.
 • Satıcı Tarafından İptal Edildi — gönderiyi iptal ettiniz mi etmediniz mi.
 • Maliyet — gönderideki mal miktarı için.
 • Bölünende yer alır — iptal puanını hesaplarken bölünende yer alan gönderinin dikkate alınıp alınmadığı dikkate alınır.
 • Bölücüde yer alır — iptal puanını hesaplarken bölücüdeki gönderinin dikkate alınıp alınmadığı dikkate alınır.
 • Gönderilerdeki iptallerin yüzdesi — Son 7 gün içinde iptal ettiğiniz gönderilerin yüzdesi.
 • Bölünen pay — son 7 gün içinde iptal ettiğiniz gönderilerin sayısı.
 • Bölücü pay — son 7 gün içinde iptal ettiğiniz gönderilerin sayısı.
 • Gönderilerdeki iptallerin yüzdesi — son 7 gün içinde iptal ettiğiniz gönderilerin yüzdesi.
 • Bölünen pay — son 7 gün içinde iptal ettiğiniz gönderilerdeki malların toplam değeri.
 • Bölücü pay — son 7 gün içinde oluşturulan gönderilerdeki malların toplam değeri.

Gecikmiş teslimat

Rapor, son 14 gün içindeki tüm gönderilerle ilgili verileri ve bu süre zarfında sizin hatanızla zamanında teslim edilmeyen gönderilerin yüzdesini hesaplar. Bazı alanlara dair açıklamalar:

 • İşlenmek üzere kabul edildi — gönderinin işlenmek üzere kabul edildiği tarih ve saat. Son 14 gün için gönderiler gösteriliyor.
 • Sevkıyat tarihi — gönderinin sevkıyat tarihi. Son 14 gün için tarihler eklenmiştir.
 • Sevkiyat İptal Edildi — bir gönderinin herhangi bir nedenle iptal edilip edilmediği.
 • Sevkıyat tarihinden önce iptal — gönderiyi kuryeye veya kabul noktasına göndermeden önce iptal edilmiş mi veya iptal edilmemiş mi.
 • Sevkıyatın satıcının hatası nedeniyle gecikmiş olması — gönderi sevkıyatını geciktirip geciktirmediğiniz. Siparişin hazırlama süresi 24 saati geçmemelidir.
 • Gecikmiş takvim günlerinin sayısı — gönderiyi kaç gün geciktirdiniz.
 • Bölünende yer alır — iptal puanını hesaplarken bölünende yer alan gönderinin dikkate alınıp alınmadığı dikkate alınır.
 • Bölücüde yer alır — iptal puanını hesaplarken bölücüde yer alan gönderinin dikkate alınıp alınmadığı dikkate alınır.
 • Yapılmamış teslimat yüzdesi — son 14 gün içinde sizin hatanızla zamanında teslim edilmeyen gönderilerin yüzdesi.
 • Bölünen pay — son 14 gün içinde teslimat için göndermediğiniz gönderilerin sayısıdır.
 • Bölücü pay — son 14 gün içinde aktarmanız gereken gönderi sayısıdır.