Условия акции «Мотивационная программа среди сотрудников ПВЗ» / «ТБО қызметкерлерінің арасындағы мотивациялық бағдарлама» науқанының шарттары